MILJÖ. Sedan årsskiftet är kollektivtrafiken i Skåne helt fossilbränslefri och omställningen till eldrivna bussar går snabbt. Nu tas nästa steg när batterierna i bussarna ses över, bland annat utifrån hur stor deras miljöpåverkan är över livscykeln. Till exempel ska batterierna kunna användas till att lagra energi vid våra depåer.

Detta har skett nu när Skånetrafiken successivt ställer om sin bussflotta till förnybar eldrift, vilket minskar klimatutsläppen med 90 procent jämfört med bussar med förbränningsmotorer. Alla bussar i Skånetrafikens regi körs sedan 2018 med 100 procent förnybara bränslen, utöver det kör elbussar runt i flera av våra skånska städer som drivs av förnybar energi. Elbussar har större batterier än bussar med förbränningsmotor, men bullrar mindre och släpper inte ut några avgaser. Därmed bidrar de till renare luft och bättre stadsmiljöer.

– Jag är stolt över vårt miljöarbete i Skånetrafiken som innebär en fossilfri kollektivtrafik. Vi fortsätter arbetet med att elektrifiera stadstrafiken i hela Skåne. Vilket är helt i linje med hållbarhetsarbetet i kollektivtrafiken då det innebär renare och tystare stadsmiljö, säger Carina Zachau, (M) ordförande, kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken tar ett stort ansvar för att utforma en trafik som är så hållbar som möjligt – både utifrån ett socialt perspektiv och ett klimatperspektiv som påverkar hela Skåne positivt.

Camilla Andersson