INTENSIVVÅRD. Inför nästkommande sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden (5/12) föreslås intensivvården att förstärkas med 21 miljoner kronor. Medlen kommer att fördelas till Ystads lasarett, Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad och Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

– Vi behöver se till att de patienter som är svårt sjuka får en god vård och på så sätt minska antalet överflyttningar som kan utgöra en medicinsk risk för många patienter. Med denna förstärkning kan vi förbättra vårdmiljön och se till att de allra sjukaste får en bättre vård, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är ett mycket välkomnat förslag. Vi behöver minska antalet överflyttningar och stärka patientsäkerheten. Det är en skör patientgrupp och vi behöver se till att omhändertagandet blir så bra som möjligt för patienterna. Nya avancerade behandlingar förutsätter tillgång till intensivvårdsplatser och Skåne kan fortsatt bidra till medicinsk utveckling, avslutar Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad