ANTIBIOTIKAVECKAN. Den 18 november startade antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, som WHO och flera internationella organisationer står bakom. Många tar i dag för givet att antibiotika kommer att hjälpa oss att bli friska när vi är sjuka, men idag ser vi ett växande problem över hela världen med resistenta bakterier. En utveckling som är alarmerande och farlig.

Antibiotikaresistensen ökar över hela världen och är ett globalt problem, WHO klassar också antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa, globalt sett. Ökningen av resistens mot antibiotika är inte ett jättestort problem i Sverige ännu, men om vi inte hanterar förskrivning och användningen rätt så kommer vi även i Sverige få stora problem i framtiden.

– Det finns ingen enskild lösning i arbetet mot antibiotikaresistens. Resistenta bakterier bryr sig inte om nationsgränser lika lite som utsläpp gör det. Därför räcker det inte att vi i Sverige har kommit en bra bit på väg och även i många avseenden också kommit längre än andra medlemsländer i EU och resten av världen. För även om vi aktivt arbetar med att minska förskrivning och användandet räcker det inte längre, vi måste jobba på alla nivåer för en attitydförändring hos både förskrivare och användare globalt, säger Anna Mannfalk (M), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Informationsinsatsen Skydda Antibiotika utgår från 25 svenska myndigheter och organisationer inkluderande Strama. Strama Skåne arbetar med antibiotikaresistens övervakning, information och utbildning kring användandet av antibiotika och hur vi ska göra rätt – rätt antibiotika till rätt patient i rätt mängd och rätt tid. Strama riktar sig därför både till primärvården och sjukhusen samt allmänheten.

Eftersom det inte är människor som blir resistenta utan bakterierna ser vi att förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökar hela tiden, även i Sverige. Fortsätter trenden kan det bli så att en helt vanlig infektion kan få dödlig utgång för att det inte finns någon medicin som hjälper. Därför är det lika viktigt att undvika antibiotika när det inte behövs, på grund av resistensrisken och negativa bieffekter, men också att antibiotika ges när det är nödvändigt och är bästa alternativet för patienten.

– När bara två regioner i Sverige har uppnått målet om max 250 recept per tusen invånare och år, ett mål som sattes för 10 år sedan, om att minska användningen av antibiotika behöver vi öka takten. För även om vi i Sverige minskat förskrivningen med 25 % och flera regioner är på väg att nå målet så måste vi arbeta hårt med att minska förskrivningen ännu mer, det handlar om information och vilja. Att se till att alla efterlever förbudet om förskrivning i förebyggande syfte, och där all antibiotika för både människor och djur inte går att köpa utan recept, säger Dan Ishaq (M), vice ordförande centralsjukhuset Kristianstad.

Skåne ligger idag bland de regioner som förskriver mest antibiotikarecept i Sverige men minskar successivt sitt förskrivande från år till år – de sista fem åren med hela 14 %. Genom att aktivt arbeta med frågan så når Strama Skåne ut till majoriteten av våra hälsovalsenheter och med tillgång till diagnoskopplade data hoppas man kunna påverka antibiotikaförskrivningen i fortsatt positiv riktning. Allt för att kunna bevara antibiotikans möjligheter till att bota allvarliga infektioner och skydda vid avancerade medicinska insatser.

Arbetet är en förutsättning för och måste lyckas för att den moderna sjukvården ska fortsätta fungera och minska mänskligt lidande – nu och i framtiden.

Theresa Lindahl