TILLSAMMANS. När patienter känner sig överkörda, förbisedda eller missförstådda i vården är patientnämnden en väg de kan gå för att både få lite självkänsla tillbaka och för att vunna erfarenheter ska kunna dokumenteras och systematiseras, något som Kristianstadsbladet alldeles precis har beskrivit väl i en artikelserie. Med kunskap om vad som är fel kan vården göras ännu bättre.

I linje med detta släppte patientnämnden i veckan en analys i vilken man kan ta del av några av de 245 klagomål som har kommit in i år, och som har resulterat i åtgärder. Förbättringar gjordes i mer än vart fjärde fall. Varje dag lite bättre. Detta visar vikten av att synliggöra även det som många traditionellt helst har sopat under mattan.

Jonas Duveborn