KRÖNIKA. Konkurrens är i grunden bra och Sverige och Danmark ska inte samarbeta om allt, men ur ett globalt perspektiv är vi var för sig för små för att hävda oss. Våra länder delar välfärdsmodell, har en gemensam historia och ett starkt innovationsklimat. Detta skapar förutsättningar för att samarbeta inom en rad områden.

Genom samarbete skapar vi synergieffekter, vilket det finns flera goda exempel på: När den danska industrin behövt arbetskraft har välutbildade svenskar bistått, danska bolag har börsnoterats i Sverige och patienter har fått bästa möjliga behandling genom patientmobilitetsavtal över sundet. Det gemensamma värdskapet för forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund visar också att vi kan locka investeringar i mångmiljardklassen som lyfter den akademiska kvaliteten på båda sidor av gränsen.

I Sverige uttrycks ibland en oro över att det är Danmark som drar mest nytta av en ökad integrering av Öresundsregionen. Men gränsregionalt samarbete gör kakan större och gynnar båda länder. Medicon Valley är ett tydligt exempel på hur dansk-svensk samverkan skapat sådan tillväxt.

Medicon Valley har haft en stark utveckling de senaste 15 åren och etablerats som Nordens ledande life science-kluster med en hög koncentration av företag, universitet, arbetskraft och forskningsinvesteringar. Den danska läkemedelsindustrins framgångar, med företag som Novo Nordisk i spetsen är en viktig delförklaring, men även dynamiken över Öresund har varit starkt bidragande. En större närmarknad och tillgång till kapital har lett till nya jobb, tillväxt och skatteintäkter för Sverige.

Jag är övertygad om att en bättre integrerad arbetsmarknad och fler satsningar på forskning och utveckling över sundet kommer att skapa ytterligare vinster för båda länderna. Det är viktigt för att säkra välfärden.

Anna Jähnke (M)
regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden