DEBATT. Signalfel, växelfel och nedrivna kontaktledningar är begrepp som skånska tågpendlare tyvärr är bekanta med. Under 2018 drabbades den skånska järnvägen och tågtrafiken av drygt 106 000 förseningsminuter som var direkt kopplade till fel i infrastrukturen, det vill säga spår, växlar och sådant som Region Skåne inte har kontroll över. Statistiken, som omfattar de förseningar som uppgår till fem eller fler minuter, visar på ett enormt behov av underhåll av den skånska järnvägen för att vi ska kunna leverera en pålitlig tågtrafik.

Skånetrafikens årliga kostnader för att ersätta en tågtrafik som inte fungerar uppgår till hela 70 miljoner kronor. De skattepengar som idag går till ersättningstrafik och förseningsersättningar är pengar som vi mycket hellre hade lagt på att utveckla den skånska kollektivtrafiken med tätare avgångar där många reser eller på att utveckla en modern landsbygdstrafik.

Förseningar i tågtrafiken drabbar enskilda resenärer, företag och hela samhällsekonomin. När det inte går att lita på att tåget går i tid slår det mot hela Skåne men också mot hela landet. Öresundsregionen är en av Europas största och snabbast växande arbetsmarknadsregioner och dessutom passerar en stor del av den svenska importen och exporten också den skånska järnvägen.

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden i hela landet och som styrande i Region Skåne gör vi allt vi kan för att fler skåningar ska komma in på arbetsmarknaden. Ett flerkärnigt län med en utspridd arbetsmarknad är dock helt beroende av att det är möjligt att pendla med tåg från en del av Skåne till en annan. Om regeringen menar allvar med att hela landet ska leva är det dags att också visa det i frågan om satsningar på den skånska infrastrukturen i form av ökad kapacitet och underhåll.

Av de statliga pengar som läggs på infrastruktur i Sverige går endast sju procent till satsningar i Skåne. Detta trots att vi motsvarar 13 procent av landet sett till befolkningsmängden, vår geografiska närhet till Europa och det slitage som sker på våra vägar och järnvägar. Det duger inte att staten ständigt nedprioriterar vår del av landet.

Vi prioriterar våra pendlare varje dag i vårt politiska arbete i Region Skåne. Varje år sker 50 miljoner resor med skånska Öresundståg och Pågatåg, det är mycket fler än de 30 miljoner resor som sker med fjärrtåg i hela landet. En fungerande pendling är avgörande för att hela Sverige ska leva och Skåne kan inte vara ett nationellt undantag från det.

Carina Zachau (M)
Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Anna Jähnke (M)
Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Läs hela debattartikeln här.