KRÖNIKA. Svensk och skånsk sjukvård levererar varje dag avancerad och god vård. Samtidigt hör vi om välfärdssvek, dålig tillgänglighet och personal som slår larm. Vad ska man egentligen tro om läget i vården? Vilken bild stämmer? Sanningen är att båda stämmer. Det är helt enkelt så att fler än någonsin tidigare får hjälp, men fler än någonsin behöver också hjälp.

Alla vet att befolkningen blivit äldre, år 2030 kan den kvinnliga medellivslängden bli över 90 år visar en ny studie över förväntad medellivslängd i välfärdsländer världen över. Men med åldern kommer också sjukdomarna. Idag är det så att 20 % av svenska folket konsumerar 80 % av all vård. Vi kan omöjligt fortsätta att bara utöka vårdinsatserna och ta en större och större del av resurserna till en liten men krävande del av befolkningen. Det går bara inte. Vi måste lägga om hälso- och sjukvården i grunden om vårt gemensamma åtagande ska vara rimligt. Vi har därför en verklig utmaning framför oss, en välfärdsutmaning. Frågan är om Region Skåne kan bli en föregångare när det gäller det förändringsarbete som måste göras?  

Även om äldre till viss del är friskare än förr så är det naturligtvis relativt, mycket omsorg och vård kommer att behöva ges. Vi vet att den svenska vården är bra på att ta hand om isolerade problem, ett benbrott till exempel. Men vi är sämre på att ta hand om människor med en eller flera kroniska sjukdomar. Helhetsperspektivet, det holistiska synsättet, finns inte alltid där i den utsträckning som det borde. Nya sätt att tänka och arbeta behövs, och det vilar på oss i politiken att staka ut vägen. Jag tror inte att vi löser utmaningarna på regional nivå utan vi måste samarbeta lokalt, regionalt och nationellt.

Den 20 november kommer vi i Helsingborg att arrangera ett hälso- och sjukvårdstoppmöte där ledande allianspolitiker, från både kommunen och regionen, möts tillsammans med förvaltningschefer och andra tjänstemän för att diskutera hur vi bäst samverkar framöver. Hinder ska undanröjas; kanter ska slipas ner. Varje beslut vi tar måste handla om att göra vården mer effektiv, så att fler får tillgång till en god hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet.

Den digitala tekniken kommer att spela en viktig roll i arbetet med framtidens välfärd. Men allt kommer inte lösas med artificiell intelligens och robotar, och bör kanske inte heller det. Som kristdemokrat ser jag också ett behov av att uppgradera gemenskapen i samhället, att till exempel skapa bättre förutsättningar för ett naturligare samspel mellan generationerna. Vi behöver inte tycka och tänka likadant, men att vi förstår, lyssnar och respekterar varandra är en nödvändighet om vi tillsammans ska kunna lösa de problem vi står inför. Jag tror att vi redan har flera av pusselbitarna som vi behöver utspridda framför oss, nu gäller det att så fort som möjligt sammanfoga dem. 

Anders Lundström (KD)
Regionråd och ordförande i sjukhusstyrelse Helsingborg