DEBATT. Olika former av huvudvärk är i särklass de vanligaste sjukdomarna i hjärnan och en av de tio viktigaste orsakerna till handikapp i Europa, enligt FN:s fackorgan för hälsofrågor, WHO, skriver Anna Mannfalk (M).

Ingen ska behöva höra att ha lite huvudvärk hör till livet, att det bara är att bita ihop, att det inte finns något att göra, du får helt enkelt leva med det. Så får det inte vara när det finns behandling där 90 procent kan leva ett fullgott liv och delta i samhället på samma villkor som alla andra. Olika former av huvudvärk är i särklass de vanligaste sjukdomarna i hjärnan och en av de tio viktigaste orsakerna till handikapp i Europa, enligt FN:s fackorgan för hälsofrågor, WHO. Att det är så hänger ihop med att kronisk och svår migrän drabbar ungefär 15 procent i alla befolkningar.

I Skåne är ungefär 225 000 personer drabbade av migrän, av dem är cirka 22 500 i behov av specialistvård, enligt Lars Edvinsson, professor i medicin vid Lunds universitet.Men trots att migrän och huvudvärkssjukdomar orsakar både omfattande lidande och stora kostnader är det ingen prioriterad diagnos inom vården. Lars Edvinsson och Svenska huvudvärkssällskapet beräknar att det svenska samhällets kostnader för vad många uppfattar som lite huvudvärk är flera miljarder kronor per år. I summan ingår kostnaden för sjukfrånvaro, men till det skulle man kunna räkna produktivitetsförlusten vid det som kallas sjuknärvaro, alltså när människor inte kan jobba fullt ut, inte uppnå hela sin kapacitet. Om de som arbetar inom primärvården, på vårdcentralerna, lär sig att identifiera och behandla huvudvärkssjukdomar skulle det ge enorma vinster både för individer och samhället.

Det är oacceptabelt att samtidigt som 1,5 miljoner personer lever med huvudvärk som är handikappande får de inte del av den kunskap som skulle kunna hjälpa dem. Jag ska göra vad jag kan för att ändra på det, skriver Anna Mannfalk (M), regionråd i Skåne.

I riksdagen har Moderaterna tagit initiativ till en nationell handlingsplan för hur migränvården ska hanteras. Själv har jag också möjlighet som ordförande i Södra regionvårdsnämnden att initiera samarbete som kan göra att huvudvärksvården drivs framåt i södra Sverige

Anna Mannfalk (M),

Regionråd region Skåne

Artikeln har också publicerats på Aktuella frågor i HD/Sydsvenskan (15/11)