EKONOMI. Uppföljningen efter oktober, som presenterades på regionstyrelsens sammanträde i torsdags (14/11), prognostiserar ett årsresultat som landar på 893 miljoner kronor. Detta innebär att Region Skåne ser ut att klara det finansiella målet om ett överskott på 2 procent. Men det är fortfarande en bit kvar till budgetmålet på 1 miljard kronor, som krävs på grund av de låga resultatnivåer som levererats under de gångna åren, återställningskravet.

På Alliansens pressträff efter regionstyrelsens sammanträde kombinerades kommentarer kring ekonomin med en redogörelse av den kartläggning av tillgänglighet, vårdproduktion och antal anställda som har gjorts av förvaltningen.

– Genomgående visar kartläggningen att vårdproduktionen har minskat rätt så rejält de sista fem åren, sa regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Samtidigt har vi ökat antalet anställda i regionen med nästan sextusen, och skjutit till sex miljarder kronor mer.Procentandel av måluppfyllelsen för operation/åtgärd inom 90 dagar, och antal anställda omräknat till heltid (oktober) .

Trots tillskottet är det tre av tio patienter som inte får vård inom den tid de enligt lag är garanterade att få det.

Antalet läkare har ökat med fyra procent per år, men läkarnas produktivitet har minskat med 5 procent per år. Antalet undersköterskor och sjuksköterskor ökar samtidigt med 2 procent per år, samtidigt som sjuksköterskeproduktiviteten minskar med 2 procent per år.

– Det vi hör är att läkarna har mindre tid till patienter. Ser vi oss runt om i världen tar svenska läkare emot färre patienter än i andra länder. Det måste finnas andra sätt att jobba på, sa Per Einarsson (KD).

Sjukvården har nu att på egen hand ser över sitt arbetssätt, till exempel bör de fundera över om operationssalarna kan används mer effektivt.

– Operationssalar för planerade operationer används betydligt mindre på fredagar. De ligger på 39 procent mot snittet av en vanlig måndag- torsdag, berättade Annette Linander (C). Att man är nere kring 25 procent jämfört med andra dagar i Landskrona och på Sus Malmö, det är ju inte acceptabelt. Där finns mer att göra!

Louise Eklund (L) konstaterade att en del av lösningen är den som Alliansen redan har slagit in på.

– Vår satsning på en miljard mer till primärvården under mandatperioden, med flytt av vård från sjukhusen ut till vårdcentralerna, är avgörande för att öka tillgängligheten.

Rapporten finns omskriven i bland annat Sydsvenskan/HD .

Jonas Duveborn