MIGRÄN. Under onsdagen den 13 november träffade regionråd Anna Mannfalk (M) representanter för huvudvärksföreningen i Skåne. Föreningen som är den näst största lokalföreningen under huvudvärksförbundet i Sverige har drygt 500 medlemmar.

Föreningen arbetar med att aktivt med att informera om migrän och annan svår huvudvärk. Man håller i samtalsträffar för erfarenhetsutbyte om hur det är att leva med svår huvudvärk. Hur man kan hantera den på arbetsplatser, hur det påverkar familjelivet och fritiden.

Man håller även i pysselträffar, cafébesök, lunch, middag eller annan aktivitet. Där man ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar som drabbad av huvudvärks sjukdom. Syftet med föreningen är att verka stödjande och erbjuda hjälp för människor med migrän, Hortons huvudvärk eller annan svår huvudvärk, att stödja anhöriga till drabbade samt att följa upp och stödja forskningen inom området.

Att det behövs kunskap, information och rätt behandling inom området står klart då det är ca.1,5 miljoner som är drabbade i Sverige. Väldigt få får den hjälp man behöver, trots att så många som 90 % av de drabbade skulle kunna ha ett bättre liv och kunna hantera sin sjukdom om de bara fick rätt hjälp och på rätt nivå.

Representanterna från Huvudvärksföreningen påtalade också att det trots att vi skriver 2019 är detta en sjukdom som man talar tyst om eftersom ingen vill anställa någon som talar om att man lider av migrän då man inte vill ha en sjuk medarbetare. Detta leder då också till att många smyger med sjukdomen trots att många av de som är drabbade är en grupp som trots svår huvudvärk arbetar och har s.k. sjuknärvaro med få sjukdagar.

Som representanterna uttryckte det tänk om de som är drabbade fick den hjälp man behöver för att hantera sin sjukdom bättre. Vilken kraft dessa personer då skulle kunna vara på arbetsmarknaden om de skulle kunna delta fullt ut, för det krävs styrka att kunna arbeta trots svår huvudvärk.

Theresa Lindahl