BESÖK. Vid dagens alliansgruppmöte besöktes Palliativa vård och ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) i Kristianstad. Palliativ vård och ASIH ger vård och smärtlindring åt de allra mest sjuka. Där sjukdomen gått så långt att den inte längre går att bota. Verksamhetsområdet ger specialiserad palliativ vård till personer med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov. Vården utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens inom palliativ vård.

– Det är viktigt att både nämnden och alliansgruppen besöker våra verksamheter och träffar våra medarbetare. De är proffs och har många lösningar, säger Birte Sandberg (C), primärvårdsnämndens ordförande.

Alliansgruppen i detta fall är Allians för Skånes ledamöter och ersättare i primärvårdsnämnden och träffas inför varje nämnd för att diskutera ärendena och utveckla den skånska primärvården.

Ville Trygg