DIABETES. Den 14/11 är det dags för Världsdiabetesdagen. Dagen har till syfte att uppmärksamma alla miljoner människor som lever eller riskerar att insjukna i diabetes. Världsdiabetesdagen ingår i FN:s temadagar sedan 2007 och är en årlig jubileumsdag för alla som lever med diabetes. Dagen uppmärksammas efter Frederick Bantings födelsedag, som var en av två forskare som upptäckte insulinet. Temadagen initierades ursprungligen av Internationella diabetesfederationen (IDF) och Världshälsoorganisationen WHO. Varje år når kampanjen ut till flera miljoner människor och diabetesförbunden och andra organisationer från 145 länder är engagerade i kampanjen. Man räknar med att ungefär 500 000 lever med diabetes i Sverige och att ytterligare 150 000 personer har typ 2-diabetes utan att veta om det.

I Allians för Skånes budget för 2020 avsätts över 100 miljoner kronor till riktade insatser för att förbättra för diabetiker, bland annat satsar man 80 miljoner på insulinpumpar. Under 2020 inleds även en pilotfas med riktade hälsosamtalen till 40-åringar i Skåne med syfte att arbeta mer förebyggande när det gäller bland annat upptäckten av diabetes.

Sedan 2007 är den officiella logotypen för Världsdiabetesdagen en blå ring. Bakgrunden till designen är att en cirkel i många kulturer betyder liv och hälsa. Den blå färgen reflekterar himlen som sammanför oss alla samt är FN-flaggans färg. Dagen uppmärksammas runt om i Skåne och en återkommande tilldragelse är att en mängd byggnader belyses i blått denna dag för att uppmärksamma allmänheten att det är något speciellt med dagen.

Camilla Andersson