FOLKHÖGSKOLOR. Region Skåne har fördelat medel till skånska folkhögskolor med syftet att de ska utveckla fler yrkesinriktade kurser med branschkoppling inom områden där det råder kompetensbrist.

Totalt har åtta ansökningar beviljats medel till kurser mot bland annat vård, takmontör, kock, programmering och fastighetsskötare. 

12 av Skånes 18 folkhögskolor inkom med totalt 17 ansökningar. Maxbeloppet att ansöka var 300 000 kr med krav på minst 20 procents medfinansiering.

– Genom att Region Skåne gör den här satsningen på folkhögskolornas yrkesinriktade kurser, så tar vi ytterligare steg mot att minska kompetensbristen i Skåne. Positivt att utlysningen har fått så stor genomslagskraft med så många sökande skolor, kommenterar Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Magnus Ekblad