HALLÅ DÄR. Allians för Skåne har intervjuat ordförandena i nämnderna för att höra mer om deras politiska vardag. Denna gång är det serivcenämndens ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L).

Inger var förra mandatperioden ledamot i Regionfullmäktige, regionala utvecklingsnämnden samt servicenämnden. Hennes politiska hemvist är i Lund där hon även sitter i kommunfullmäktige samt som ordförande i Servicenämnden.

Vilka tre politiska frågor tycker du är viktigast i din nämnd?

– Det är att tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler till vården. Som nämnd ska vi alltid leverera service med hög kvalitet till vården så att vårdpersonal kan jobba effektivt och på toppen av sin kompetens. En tredje fråga som är viktig är att vi ska genomföra strukturella effektiviseringar så att vi säkrar resurser till kärnverksamheten.

Vad ser du mest fram emot i din nämnd inför 2020?

– Jag ser främst fram emot att fortsätta arbetet med effektiviseringar och digitalisering av verksamheten. Vi ska arbeta för att höja kvaliteten på personal- och patientmåltider.

Följ Inger på Facebook: https://www.facebook.com/inger.tolsvedrosenkvist