KRÖNIKA. Vi går mot vinter och det mesta av skördearbetet är färdigt. Snart är också sockerbetorna uppe ur jorden. Det får mig att tänka på vikten av närproducerat. Sedan några år tillbaka har Region Skåne en målsättning att öka andelen närproducerade livsmedel i upphandlingarna. Det är jättebra. 

Men det kan bli bättre. Därför jobbar Centerpartiet tillsammans med Allians för Skåne för ytterligare stärka det närodlade. Bland annat genom att ta fram en definition av närproducerat för att det ska bli möjligt att mäta och ställa krav på hur mycket närproducerat vi ska köpa in.

Sedan tidigare har Centerpartiet också varit drivande för att ställa krav på att regionens inköp uppfyller svenskt djur- och växtskydd. Svenskt kött har till exempel en betydligt lägre klimatpåverkan än i många andra länder. Den svenska produktionen innebär också 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet. 

Den biologiska mångfalden gynnas också av närodlat och lantbruket är viktigt för att hålla landskapen öppna. För att inte tala om den påverkan den importerade matens långa transportsträckor har på miljön.

Dessutom används antibiotika i betydligt mindre utsträckning i Sverige än i andra EU-länder. Här ges antibiotikan i 90 procent av fallen till sjuka djur, i Europa är siffran motsatt. 90 procent ges till grupper av friska djur i förebyggande syfte eller för att få dem att växa mer. Det är allvarligt. 

Antibiotikaresistens är ett otäckt hot mot folkhälsan som vi måste göra allt vi kan för att stävja. På den punkten är det inte bara livsmedelsproducenterna som har ett stort ansvar, utan även sjukvården och inte minst primärvården där vi har en resa att göra. I Skåne skriver vi ut näst mest antibiotika i hela landet. Här måste Skåne bli bättre. 

Närodlad politik är både vård och livsmedel. För mig som centerpartist är det en självklarhet. Livsmedel är också en viktig del i läkeprocessen, men det är en annan krönika. 

Birte Sandberg (C)
regionråd och primärvårdsnämndens ordförande