MILJÖ. Svenskarnas läkemedelsköp under ett år motsvarar över 200 ton miljögifter, enligt statistik. Läkemedelsverket har tagit fram en lista på 42 läkemedelsämnen som anses belasta miljön negativt.

Med hjälp av försäljningsstatistiken har myndigheten beräknat hur många gram av medicinernas aktiva substanser som såldes under 2017. Mest miljöskadliga läkemedel såldes enligt statistiken för 2017 i Gotlands län med 25 gram per invånare, här kan befolkningsökningen under sommaren spela in. Minst såldes i Skåne med under 19 gram per person. Snittet i Sverige ligger på 20 gram per invånare (Listan ska ses om en fingervisning om vidden av problemet och är inte definitiv).

Läkemedel som används av både människor och djur lämnar kroppen via avföring och urin. Från människor hamnar resterna sen via avloppsreningsverken i miljön. Från djur hamnar de direkt på betes- och åkermark. Utsläpp av läkemedelssubstanser kan också ske i samband med läkemedelsproduktion.

Flera substanser har uppmätts i vattendrag och även i öppet hav, i Sverige och utomlands, men ofta i låga doser. I studier har man konstaterat att läkemedelsrester kan förgifta fåglar och psykofarmaka har visat sig påverka fiskar och leda till beteendeförändringar och påverka fortplantningsförmågan. Hormonella preparat, som exempelvis p-piller, klassas som de allra mest miljöfarliga. De har bland annat visat sig kunna byta kön på grodyngel under vissa förutsättningar. I miljöer där man finner läkemedelssubstanser odlas också bakterier som utvecklat motståndskraft mot antibiotika, så kallad resistens.

Men enligt Läkemedelsverket är risken för gifteffekter av läkemedel i vår svenska miljö väldigt liten, för att inte säga obefintlig. I den mån som läkemedelssubstanser har direkt giftverkan på djur och växter i vattenmiljö är det i halter som ligger minst tusen gånger högre än de som faktiskt uppmätts idag. Men negativa effekter på levande organismer har konstaterats både i fältstudier och i laboratoriestudier i koncentrationer som i flera fall också uppmätts i vår miljö. Så långtidspåverkan av läkemedel i miljön kan inte uteslutas. Och en rapport från OECD presenterar fem rekommendationer till alla världens länder. Däribland ökad övervakning och rapportering av läkemedelsrester som kan ligga till grund för framtida reglering.

Theresa Lindahl

Ursprungsartikel Expressen 5 november 2019