KRÖNIKA. ”Moderaterna ska samla de i vårt land som förstår att det krävs politisk förändring. Det ligger i vårt DNA. Det är vi som är Samlingspartiet och vi har ett hårt jobb framför oss. Det kommer gå upp och det kommer gå ner. Det kommer dagar när vi bär varandra och det kommer dagar när vi måste bäras”, sa Ulf Kristersson i sitt inledningstal inför flera hundra Moderater.

Efter fyra intensiva och givande dagar i Västerås är Moderaternas partistämma över för denna gång. Som alltid är det utöver alla debatter givande att träffa andra partikollegor och utbyta idéer. Jag har varit på flertalet partistämmor genom åren och ännu en gång visade skåningarna på att vi är en stark och modig röst i partiet. Särskilt glad är jag över mitt och Moderata ungdomsförbundets yrkande i välfärdsutskottet om att avskaffa förmånsbeskattning för anställda som av sin arbetsgivare får en privat sjukförsäkring gick igenom av ett enhälligt utskott. I och med detta beslut kommer Moderaterna nu att verka för att den enskilde inte längre ska förmånsbeskattas. Riksdagen ändrade dessvärre reglerna 2018 och det har fått till följd att allt fler arbetsgivare inte längre tecknar privata vårdförsäkringar till sin personal eftersom arbetstagaren blir förmånsbeskattad. Det är bisarrt att en arbetsgivare får bjuda sina anställda på påsklunch, midsommarlunch och julbord utan att den anställde blir förmånsbeskattad, men när företaget vill bjuda sina anställda på sjukvård så blir det enskilde straffskattad. Andra förslag som Moderaterna i Skåne fick igenom var reformer för minskat bidragsberoende och valfrihet inom färdtjänst.

En annan stor framgång som jag är mycket stolt över är att resultatet ligger bättre än budget och resultatmålet på en miljard kronor kommer sannolikt att nås i Region Skåne. Men det återstår hårt arbete. Denna prognos bekräftar att den politiska styrningen fungerar klart mycket bättre nu än under förra mandatperioden.

I slutet av veckan är det dags för möte i Stockholm med Greater Copenhagen. Denna gång ses vi för att diskutera prioriteringar med den danska ambassaden, svenska riksdagen, regeringen och andra relevanta parter. Mötet handlar bland annat om att främja Greater Copenhagens infrastrukturprioriteringar så som fler Öresundsförbindelser och kommande arbetsmarknadscharter som bland annat skapar ramar för en ökad och bättre arbetsmarknadsintegration. Jag ser fram emot viktiga dagar där vi får möjlighet att föra en dialog om många goda gränsöverskridande samarbeten nu och framöver. 

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd och regionstyrelsens ordförande