PRIMÄRVÅRD. Allians för Skåne har hittills satsat 621 miljoner kronor extra på skånsk primärvård. Det ska bli lättare för skåningen att snabbt få hjälp på till exempel vårdcentralerna. Målet är kortare köer och bättre tillgänglighet, bland annat med hjälp av fler digitala tjänster. Idag presenterades en ny sådan: Primärvården Skåne online.

– Vi har från första dagen som vi tillträdde, prioriterat pengar till den nära vården. Under den här mandatperioden har vi lovat att satsa inte mindre än en miljard kronor extra till primärvården i Skåne, till både den offentliga och privat drivna, så att människor snabbare ska kunna få hjälp, säger Birte Sandberg (C), primärvårdsnämndens ordförande.

– De här extra pengarna är ett smörjmedel för att primärvården ska bli mer digital. Det ska vara lätt för skåningarna att få kontakt med de ytterst professionella läkare och sjuksköterskor som finns i Region Skåne. Med den nya tjänsten blir vården mer på patientens villkor, man kan hemifrån beskriva sina symtom när det passar en själv, säger Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande i primärvårdsnämnden.

Den nya tjänsten, Primärvården Skåne online riktar, sig till vuxna och barn som har lättare medicinska besvär, till exempel hudbesvär, allergi eller luftvägsinfektion. Efter att ha fyllt i ett formulär på vårdcentralens webbplats får patienten snabbt svar från en sjuksköterska eller läkare med bedömning, råd och eventuellt recept. Om det inte räcker med ett digitalt besök ordnas tid för ett fysiskt besök på den vårdcentral där patienten är listad, för att ge en sammanhållen och säker vård.

– För oss är det viktigt att alla, oavsett var man bor i Skåne, får tillgång till vården. Med hjälp av Primärvården Skåne online, så blir tillgängligheten mer jämlik, eftersom den digitala hjälpen finns några fingertryckningar bort i ens telefon, läsplatta eller dator, säger Torbjörn Ekelund (L), ledamot i primärvårdsnämnden.

Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD), även hon ledamot i nämnden, passar på att betona det digitala som ett komplement till fysiska besök:

– Det är glädjande att fler vägar in till vården etableras, och jag tror att detta nya verktyg blir ett bra komplement. Vi är alltid måna om att ha patientens perspektiv i de satsningar som görs, därför är det viktigt att poängtera att det här verktyget inte ersätter något annat utan är en helt ny tjänst.

Primärvården Skåne online nås via vårdcentralernas hemsidor, på 1177.se eller direkt via webbadressen pvonline.skane.se där man kan göra ett digitalt besök.

Så här funkar det:

Den digitala tjänsten Primärvården Skåne online bygger på det av Region Skåne upphandlade digitala anamnes- och processtödet, Vårdexpressen. En medicinteknisk CE-märkt godkänd produkt, där data överförs krypterat och behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Det här är ett av de första stegen i ett mer omfattande arbete med att införa digitalt stöd i primärvården.

Primärvården Skåne online nås via vårdcentralernas hemsidor, på 1177.se eller direkt via webbadressen pvonline.skane.se där man kan göra ett digitalt besök. Man loggar in i tjänsten med Bank-ID. I ett formulär besvarar man frågor om sin hälsa och sina besvär. I tjänsten kan man dessutom bifoga bilder. En stund senare får man notis via sms eller e-post om att det finns ett svar. När man loggar in och läser svaret från läkaren eller sjuksköterskan finns de också tillgängliga för chatt.

Mer information om vilka symtom och besvär man kan söka för finns på pvonline.skane.se. Tjänsten är öppen måndag-fredag kl. 8.00–17.00 och lördag och söndag kl. 10.00–15.00. Man kan skriva till oss när som helst på dygnet, men får svar när tjänsten är öppen. Tjänsten har ingen åldersgräns. För den som är under 18 år krävs dock att förälder söker för barnet. Sjuksköterskebesök är kostnadsfria. Läkarbesök är kostnadsfria för alla under 20 år och för den som fyllt 85 år.

På Primärvården Skåne online arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som är specialister i allmänmedicin, som övrig tid arbetar på någon av Skånes 84 offentligt drivna vårdcentraler. De har tillgång till patientens journal och kan när det behövs boka ett fysiskt besök på den vårdcentral man är listad. Tjänsten startade i liten skala vid sommaren 2019 och har hanterat drygt 1 200 patienter sedan starten. Majoriteten av besökarna är nöjda och skulle rekommendera tjänsten till andra.

Ola Obrant Andreasson