KRÖNIKA. Skåne har unika förutsättningar. Här samsas lärosäten med innovativa företag och de helt unika forskningsanläggningarna Max IV och European Spallation Source (ESS). Att många företag och organisationer har fått upp ögonen för vår regions styrkor är både tydligt och väldigt glädjande.

Lite extra glada är jag över att FN:s projektleveransorganisation (UNOPS) valt att förlägga sitt globala innovationscentrum till Lund på Ideon Science Park. Innovationscentret i Lund invigdes nyligen och blev då det andra i världen av sitt slag. Det sätts upp i syfte att arbeta mot de globala målen, Agenda 2030.

Liberalerna och Alliansen i Region Skåne välkomnar UNOPS med stolthet. Skåne tar nu ännu ett steg åt rätt håll för att bli en starkare tillväxt – och innovationsregion. 

I praktiken innebär det globala innovationscentrat att svenska innovationsbolag, oavsett om de är små, medelstora eller redan globala, kommer att få tillgång till ett globalt ekosystem för utveckling av innovationer i världsklass. Samtidigt får bolagen ingångar till FN:s inköpskanaler.

Att FN valde att förlägga innovationscentret på Ideon Science Park är tack vare en lång tradition av högteknologiska innovationer i Lund. Företag som TetraPak, Qlik Tech och Axis har i nära samverkan med forskningen tagit fram världsledande produkter. Med internationell närvaro i form av UNOPS, kommer Lunds och Skånes företag nu att ges ytterligare möjligheter att etablera sig internationellt. Detta samtidigt som attraktionskraften för företag att etablera sig i Skåne ökar.

Detta är mycket positivt. Att Skåne, och Lund uppmärksammas och profileras som en innovativ region internationellt främjar tillväxt och sätter regionen på kartan. 

För egen del är jag väldigt glad över UNOPS närvaro i Lund. Ett avgörande steg för att kunna nå våra högt ställda mål på miljö- och klimatområdet är nämligen att vi drar nytta av forskningens framsteg. Lyckas vi med det kan vi inte bara adressera några av våra mest trängande klimat- och samhällsproblem utan även skapa tillväxt och fler arbetstillfällen.

Att UNOPS nu etablerar ett globalt innovationscentrum i Lund är ett viktigt steg i rätt riktning. Det ger regionens näringsliv ökade möjligheter att ta fram innovativa lösningar kopplade till de globala målen. Kan vi sedan få på plats en arena där forskare och entreprenörer kan testa sina forskningsresultat med syftet att få till en konkret produkt att ta till marknaden är Lund och Skåne med och driver den globala utvecklingen framåt.

Jag ser därför med stor förväntan fram emot att följa arbetet på UNOPS framöver.

Louise Eklund (L)
regionråd