SMÄRTREHAB. Hässleholms sjukhus har länge varit känd för sin ortopedi, en framgångsrik verksamhet som uppmärksammats även utanför Sveriges gränser. Ett annat område som verkligen sticker ut är smärtrehabiliteringen, där människor med långvarig smärta och en ofta komplex problematik tas emot.

Enligt NRS (Nationella registret över smärtrehabilitering) svarade 100 % av de tillfrågade ”Ja” på frågan om deras rehabiliteringsperiod i Hässleholm hade förändrat förmågan att hantera livssituationen i stort. På frågan om smärtupplevelsen förändrats svarade 66 % att den minskat, 25 % att den var oförändrad och 9 % att den ökat. Hela 72 % av patienterna var också i arbete. Imponerande siffror som gör att Hässleholms sjukhus placerar sig i den absoluta toppen* när det kommer till att hjälpa människor med långvarig smärta.

Vad är det då som gör att smärtrehabiliteringen i Hässleholm kan uppvisa så fina resultat? Ja, huvudorsaken är naturligtvis en hängiven och kunnig personal, som ser till hela människan vid behandlingen. Ett faktum som också syns i statistiken, där runt 40-50 % av patienterna upplever att deras ångest och depression har förändrats till det bättre efter rehabiliteringen. Samsjuklighet, där psykisk ohälsa förekommer tillsammans med något annat problem, är mycket vanligt bland patienterna hos smärtrehabiliteringen.

Lars Lundberg (KD) och Adéle Ceimertz (M).

I Region Skånes budget för 2020 tillförs smärtrehabiliteringen vid Hässleholms sjukhus totalt 5 miljoner kronor och ett andra team inrättas. Lars Lundberg och Adéle Ceimertz, ordförande respektive 1:e vice ordförande i sjukhusstyrelse Hässleholm, är båda mycket imponerade av arbetet som smärtrehabiliteringen gör och ser framemot effekterna av de ökade resurserna och den nya satsningen.  

*I NRS deltar ca 38 kliniker.

Erik Hedenborg Bonde