PRISUTDELNING. På dagens sammanträde med personalnämnden delades Stora Likarättspriset ut av nämndens ordförande Pontus Lindberg (M). Årets pristagare är Mentorsverksamheten inom Vuxenpsykiatrin i Malmö/Trelleborg.

Motiveringen var följande: Ett nytänkande arbetssätt med full delaktighet för de som vården är till för. Arbetssättet att anställa människor som haft eller har en sjukdom visar på stort personfokus.

Mentorsverksamheten vinner 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet och firades av personalnämnden med tårta. Syftet med Stora Likarättspriset är att lyfta fram verksamheter som systematiskt har arbetat för att möjliggöra mångfald i sina verksamheter. Bland tidigare pristagare finns bland annat Vårdcentralen Näsby, Skånetrafikens kundtjänst och projektteamet för ”Språkspåret” på Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukvård.

Helena Nanne