NOMINERAD. Hälsogallerian på Hälsostaden i Ängelholm har nominerats till Vårdbyggnadspriset, vilket ger välförtjänt uppmärksamhet åt både den goda arkitekturen och den innovativa vårdmiljön.

– Det är glädjande att Hälsogallerian uppmärksammas i detta sammanhang, säger styrelseordföranden John Eklöf (M) i fastighetsbolaget Hälsostaden, som är ett samarbete mellan Region Skåne, Peab och Wihlborgs.

Byggnadspriset delas ut av Forum Vårdbyggnad, en förening som stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom fysisk miljö för vård och omsorg. Medlemmar är kommuner, landsting och näringsliv.

Hälsogallerian. Bild: Henrik Rosenqvist

Hälsogallerian, vårdbyggnad 71, är ett av 33 olika projekt runt om i Sverige som juryn har bedömt. I sin motivering skriver juryn att den ”profilerar det lilla sjukhuset och är ett fint exempel på vård nära medborgarna. Den nya byggnaden är ett inspirerande tillskott till Ängelholms sjukhusområde med stadsmässiga och exteriöra kvaliteter. Byggnaden ingår i en väl gestaltad helhetsmiljö med nya funktioner, ny gångbro och gångstråk som kopplar samman och integrerar sjukhuset med staden. Här finns hälsofokus med promenadstigar och tillgång till omgivande natur och trädgårdsmiljö.”

– Detta är ett bevis på att Region Skåne tillsammans med viktiga samhällsaktörer kan ta ansvar för utformandet av framtidens sjukhus. Hälsostaden kännetecknas av långsiktig hållbarhet och syftar till att skapa en hälsofrämjande miljö för såväl personal som patienter och besökare, säger John Eklöf.

Hälsogallerian tävlar i kategorin större byggnader mot Nya Karolinska i Stockholm och Skandionkliniken i Uppsala. Priset delas ut i Södertälje den 20 november.

Jonas Duveborn