MIGRÄN. Måndagen den 28 oktober genomförde regionråd Anna Mannfalk (M) och riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönwall (M) ett studiebesök på Dansk Hovedpinecenter, Glostrup. Man fick en rundtur och mycket intressant dragning kring aktuell forskning och behandling av professor Rigmor Jensen.

När det gäller huvudvärksrelaterade sjukdomar har man i Danmark kommit väldigt långt i vården gällande dessa tillstånd, både i form av behandling men också utbildning och forskning inom området. En av världens främsta forskare inom området migrän är professor Lars Edvinsson, han står bakom upptäckten av sambandet mellan migrän och CGRP molekylen. Han är knuten till Lund men är också en av de ledande inom forskningen på Hovedpinecenter och delar därför sin tid mellan Lund och Glostrup.

Huvudvärkssyndromen är de i särklass vanligaste sjukdomarna i hjärnan och är en av de tio viktigaste orsakerna till handikapp i Europa. Migrän drabbar ungefär 15 % i alla befolkningar och då i huvudsak mest flickor och kvinnor. I Sverige motsvarar det ca 1.5 miljoner personer. Bara i Skåne är ungefär 225 000 drabbade, varav minst 22 500 i behov av specialistvård. Många som drabbas av migrän får en stor påverkan gällande sin livskvalité då sjukdomen påverkar alltifrån arbetslivet och privatlivet.

– För mig är det oerhört viktigt att vi måste ta tag i detta med migrän-, och huvudvärkssjukdomar nu både i Skåne och i Sverige. Det är det bästa vi kan göra för alla de, framförallt kvinnor och flickor som ofta måste sätta sitt liv på vänteläge, eftersom de varken får rätt diagnos eller rätt behandling. Kan vi hjälpa dem så vinner både individen men också hela samhället, säger regionråd Anna Mannfalk (M).

En beräkning visar att samhällskostnaderna bara i Sverige uppgår till 18,3 miljarder kronor, framför allt i form av sjukfrånvaro och sjuknärvaro där man är närvarande men inte kan jobba till full kapacitet. Och trots att migrän och huvudvärkssjukdomarna orsakar både stort lidande men också stora kostnader för samhället är dessa inte prioriterade inom vården, många gånger för att kunskapen över huvudvärkssjukdomar hur man diagnostiserar och behandlar är alltför låg. Följden blir många som lider i onödan eftersom 90 % med rätt behandling, kan hantera sin sjukdom utan alltför stor påverkan på livet vilket då även kommer spara onödiga kostnader för samhället.

Theresa Lindahl