MUSIK. Sedan i höstas arbetar Musik i Syd mer aktivt med ”Kultur i vården”, under projektnamnet ”Musik i vården, blomstra eller vissna?”. Forskning visar på att en del sjukdomstillstånd som t ex långt gången demens eller depressioner kan lindras eller till och med botas med hjälp av musik och kulturupplevelser.

– För oss moderater är det viktigt att även äldre kan känna sig trygga under de sista åren. Äldre ska må bra och erbjudas alternativ behandling för livskvalitet och välbefinnande, säger Emma Köster (M), ordförande i Musik i Syd.

Musik i Syd har hittills haft verksamhet i 26 av 33 skånska kommuner. Ett av deras uppdrag innebär bland annat att de söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till offentliga konserter. Inom vården lägger till exempel Musik i Syd stor vikt vid kommunikationen mellan artister och publik. Det är lika viktigt att man är en inkännande medmänniska som en professionell musiker. Till detta används både egna, fast anställda musiker och frilansmusiker.

Musik i Syd vill med enkla medel föra in musiken i vardagen på boenden eller i hemtjänstbesöken och menar att alla människor har rätt till musik (och annan kultur) och tar den dit den behövs. Musik i Syd erbjuder även personalutbildningar för att ge redskap och få in musiken i vardagen på boenden, något som till exempel kan vara till stor hjälp gentemot dementa. Med sångens hjälp kan situationer som ofta är jobbiga, som att ta sin medicin eller bli duschad, vändas till en positiv upplevelse. Förutom till äldrevården erbjuder Musik i Syd även ett utbud för den palliativa vården. Musik ska vara för alla – genom hela livet.

Camilla Andersson