DIALOG. Fredagen 25 oktober fanns delar av styrelsen för Hässleholms sjukhus på plats i entrén på sjukhuset för att lyssna och prata med patienter och närstående.

I allmänhet är folk nöjda med den vård som ges på Hässleholms sjukhus, men bland annat gavs det uttryck för att man som patient önskar snabbare och tydligare feedback på var man befinner sig i vårdkedjan.

Det kom också kommentarer om sjukhusområdet som inte rörde själva vården, bland annat att caféet i entrén är uppskattat medan betalning för parkeringen känns otydlig för vissa med appar, p-skivor och andra betalningsmetoder.

– Precis som vi måste se hela människan i vården, måste vi också se sjukhuset som en helhet. Det är inte bara vården som måste funka. Alltifrån parkeringssituationen till fåtöljerna i receptionen bidrar till om ett vårdbesök blir bra, menar Lars Lundberg (KD), ordförande i sjukhusstyrelse Hässleholm.

Senare under dagen utvärderades patientdialogen av sjukhusstyrelsen.

– Patient- och medborgardialog är viktigt verktyg som vi behöver utveckla ytterligare. Efter idag kan vi känna att vi måste jobba ännu mer med att vara tillgängliga som politiker i sjukhusstyrelsen. Det kanske kan upplevas som lite jobbigt att komma fram och prata med en grupp politiker om vad man tycker och tänker, men då är det bra att veta att man alltid kan kontakta oss som enskilda ledamöter i sjukhusstyrelsen, avslutar Adéle Ceimertz (M), 1:e vice ordförande i sjukhusstyrelse Hässleholm.

Foto, från vänster: Åsa Kull (C), Douglas Roth (M), Adéle Ceimertz (M), Lars Lundberg (KD) och Pontus Lindberg (M).

Erik Hedenborg Bonde