PLAN. Sjukhusstyrelse Kristianstad har i dag (25/10) fastställt sin budget och verksamhetsplan för 2020. Med en lokal närvaro från politiken är beslutsvägarna korta och möjliggör det nära ledarskapet som är nödvändigt för ett lyckat förändringsarbete. I budgeten för nästa år räknas regionbidraget upp med 48,5 miljoner kronor.

Under 2019 har CSK ökat sin produktion och på så sätt kraftigt förbättrat sin tillgänglighet med allt färre antal patienter som väntat mer än 90 dagar jämfört med tidigare. Tillgängligheten fortsätter vara i fokus i den nya verksamhetsplanen.

– Genom den förbättrade tillgängligheten har vi tagit goda steg mot att kunna uppfylla vårdgarantin för patienterna. Detta genom ett medvetet arbete från Allians för Skåne där vi tillsammans med ledning och personal nu växlar upp arbetet ytterligare och höjer ambitionerna. Vård ska finnas tillgänglig när den behövs, säger Patrik Holmberg (C), ordförande Sjukhusstyrelse Kristianstad.

– CSK är ett sjukhus som är uppskattat bland patienterna, detta till stor del tack vare skickliga och passionerade medarbetare som ser till att patienterna får ett bemötande i världsklass och en högkvalitativ vård, säger Dan Ishaq (M), 1:e vice ordförande Sjukhusstyrelse Kristianstad.

– Det finns fortsatt utvecklingsområden och framtidsfrågor som CSK fortsatt behöver arbeta med vilket ligger i linjen med det omställningsarbete som pågår på regional nivå. Med vår verksamhetsplan för 2020 så växlar CSK upp, avslutar Patrik Holmberg (C).

Linus Hannedahl