TILLSAMMANS. I en intervju med Studieförbundet Vuxenskolan om hållbar utveckling, folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället framhåller Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, bland annat sin teknikoptimism och möjligheten till förändrade samarbetsformer.

– Folkbildningen har en viktig roll i omställning mot en hållbar utveckling, ofta når till exempel studieförbunden människor på ett annat sätt än en myndighet, kommun eller ett företag kan göra, säger Anna Jähnke.

Magnus Ekblad