KRÖNIKA. Våra invånare skall uppfatta sjukvården som en organisation oavsett om vården ges av Region Skåne, privata aktörer eller är kommunal hemsjukvård, det är ett av målen i det vi kallar Hälso- och Sjukvårdsavtalet.

Vi har alla upplevt eller tagit del av berättelser där patienter skickas fram och tillbaka mellan sjukhusets akutmottagning, vårdcentral och kommunal hemtjänst utan att någon ser eller tar ansvar för ” hela människan”. Där patienter och anhöriga känner att de saknar information och helhetssyn på både behandlingar och mediciner. Och där oron man känner och känslan av otrygghet försämrar tillståndet ytterligare.

Att skapa en vård där patienten inte bara är i centrum utan också tillsammans med anhöriga blir delaktiga i planering och koordinering av vården är något som jag brinner för. Därför är jag stolt över att ett av mina politiska uppdrag är att vara ordförande i den politiska styrgruppen för samverkan mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner.

Den 21 oktober hade jag förmånen att tillsammans med nära etthundra politiker, sjukhuschefer, primärvårdschefer och tjänstemän från Region Skåne och kommuner delta i en konferens där vi fick ta del av erfarenheter från hur man jobbar med detta i Region Västra Götaland och deras 49 kommuner. Inbjudna var också Carl-Johan Robertz, sjukhuschef i Ängelholm och förvaltningschefen från Ängelholms kommun som beskrev hur man använder sig av volontärer för att förebygga ensamhet i ett projekt som kallas, besöks vän.

I den efterföljande workshopen slogs jag av hur mycket kunskap och engagemang som fanns i rummet och jag känner stor förtröstan över att vi tillsamman kan skapa en sammanhållen vård för alla skåningar.

Min målsättning, där patientens upplevelse av vården är en trygg sammanhållen vård med gott bemötande och hög medicinsk kvalitet, är inte en utopi.

Vi måste ta ansvar för hela människan, och jag jobbar hårt för att vi skall nå dit.

Anna Mannfalk (M)
regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden