Sjukhusstyrelse Landskrona har idag fastställt sin budget och verksamhetsplan för 2020. Med en lokal närvaro från politiken är beslutsvägarna korta och möjliggör det nära ledarskapet som är nödvändigt för ett lyckat förändringsarbete. Landskrona lasarett får en ytterligare nettoökning i budgeten på 4,8 miljoner kr inför 2020. Samtidigt ser sjukhusstyrelsen flertalet positiva trender sedan omorganisationen 2019. Sjukfrånvaron har hittills minskat med 1,5 kalenderdagar och ytterligare ett ambitiöst mål där sjukfrånvaro ska minska till 5,5 % är nu satt för nästa år.

– Landskrona lasarett beskrivs ofta som det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna. Möjligheter som vi i Allians för Skåne är måna om att ta till vara. Tillsammans med ledning och personal inleder vi ytterligare ett år där omställningen står i centrum. Ökade inslag av digitalisering ska stärka tillgängligheten och vårdens kvalitet, minska administration och säkerställa en sömlös integrering gentemot primärvård och hemsjukvård, säger Warda Fatih (C), ordförande Sjukhusstyrelse Landskrona.

– Med verksamhetsplanen för 2020 sätter vi fokus på flertalet områden där arbetet nu växlar upp. Vi tar nu fler kliv mot en vision där en bättre hälsa kan erbjudas till fler. Tillsammans utvecklar vi den skånska sjukvården och ger Landskrona lasarett möjlighet att blomstra, säger Hans-Bertil Sinclair (M), 1:e vice ordförande Sjukhusstyrelse Landskrona.

Fokus i verksamhetsplanen är att förbättra tillgängligheten. Det sker bland annat genom att vidareutveckla det välfungerande flödet med Hjärtintensiven (HIA) och neurologiska kliniken i Lund. Flödet är ett ”snabbspår” där personer som inte längre behöver SUS högre vårdnivå, oavsett bostadsort, kan flyttas till Landskrona för att öka tillgängligheten och förbättra flödena inom Region Skåne. Vårdplatsförändringar görs för att ge personalen en bättre arbetsmiljö och säkerställa en hög vårdkvalitet. Tillsammans med personalen tar vi nu även steg för att utveckla Landskrona lasarett och garantera en långsiktigt stark och hållbar ekonomi. Sedan 2019 har lasarettet också full ackreditering för vårdvalsveksamheterna hud och ögon.

– Landskrona lasarett är en viktig och oumbärlig pusselbit i den skånska hälso- och sjukvården. Tack vare skickliga och passionerade medarbetare kan den patient som besöker Landskrona lasarett få en högkvalitativ behandling och ett bemötande i världsklass, avslutar Warda Fatih (C).

Ville Trygg
Linus Hannedahl