KRÖNIKA. Skåne har hög arbetslöshet. Det är inte acceptabelt. Inte minst med tanke på att det finns flera bristyrken i Skåne. Arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens på samma gång som många saknar jobb och en ingång till arbetsmarknaden. 

När jag träffar företagare, utbildare och anställda är det många som lyfter fram det livslånga lärandet som en av lösningarna. Det handlar om att skapa bättre möjligheter till karriärväxling, omskolning och personlig utveckling.  

Det finns starka drivkrafter till det livslånga lärandet. I en artikel i Dagens Industri i juni presenterades en undersökning som visar att var femte svensk funderar på att byta jobb under det närmaste året och fler än hälften kan tänka sig att byta karriär helt och skola om sig till ett bristyrke.  

Mycket behöver göras för att möta detta behov.  

Lärosätena behöver bli mera flexibla. Det finns exempel på hur. Malmö universitet erbjuder en lärarutbildning där studenterna kombinerar arbete i skolan med studier och får lön under utbildningen. Ett liknade upplägg finns också på Högskolan Kristianstad. Fler lärosäten borde följa efter. 

Skåne behöver fler platser inom Yrkeshögskolan. YH visar upp mycket goda resultat. 93 procent har jobb efter examen och de är bra på att rekrytera lite äldre studenter. När jag besökte YH inom Akademi Båstad och träffade studenter där, var det uppenbart att flera av dem var äldre än sina medstudenter och utbildade sig ”mitt i livet”.  

En fungerande arbetsmarknad är en av förutsättningarna för vår gemensamma välfärd. Därför är det livslånga lärandet en av de viktigaste frågorna inom den regional utvecklingen de kommande åren. 

Anna Jähnke (M)
regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden