FÄRDTJÄNST. Vi är stolta över färdtjänst och sjukresor i Region Skåne. Här sker ett imponerande arbete med god service och ökad punktlighet i fokus. Dock menar vi att det inte är självklart att vår verksamhet är optimal för alla även om den håller hög kvalitet.

– Det handlar om att öppna upp färdtjänst och sjukresor för privata aktörer. Idag reser tusentals skåningar från ett äldreboende som man har valt att bo på till en vårdcentral som man listat sig på, man är betrodd att välja boende och vårdcentral men vem man reser med ska politiken välja, säger Carina Zachau (M).

Skälen att önska en annan utförare kan vara många, vi är alla olika och det som är det bästa för en är det näst bästa för en annan. Personlig assistans, hemtjänst, olika former av boenden är öppen för fristående aktörer att etablera sig fritt och därmed för enskilda att välja utförare själva.

– Genom att tillämpa valfrihetssystem för färdtjänst och sjukresor, ger vi människor större frihet att själva bestämma och påverka sin situation genom större flexibilitet och valmöjlighet, säger Anna Jähnke (M).

Inför Moderaternas partistämma den 17-20 oktober föreslår därför vi i en motion att lagen om valfrihetssystem ska kunna tillämpas för färdtjänst och sjukresor. Det är en viktig reform för den enskilde individen för att få mer makt över sin vardag.

Camilla Andersson