SATSNING. På torsdagens (17/10) sammanträde fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att satsa totalt 128,9 miljoner på innovation och utveckling inom hälso- och sjukvården.

– Vi behöver hitta nya arbetssätt och metoder för att öka tillgängligheten inom sjukvården. Med vår mycket kompetenta medarbetarkår är jag övertygad om att flera bra förslag kan presenteras för att förbättra tillgängligheten och främja för flera innovationer inom sjukvården, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Tillgängligheten är en av våra viktigaste prioriteringar. Långa vårdköer är allt annat än acceptabelt och därför behöver vi identifiera nya metoder för att vända på utvecklingen så att fler skåningar kan få rätt vård i rätt tid, tillägger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott avser att fatta beslut om ansökningar vid sammanträde januari och februari 2020. Eventuella kvarstående medel efter kommer löpande att beviljas under året.  Särskild tidplan kommer att tas fram för beredningsprocessen inför beslut.

– Vi har valt att öppna upp för ansökningar redan i januari och februari 2020 för att vi så tidigt som möjligt ska kunna få ta del av de förslag som kan finnas bland våra verksamheter. Med detta förslag kan vi få in ett bredare perspektiv och förbättra tillgängligheten samtidigt som vi hittar nya smarta lösningar, menar Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är viktigt att patienterna har tillgång till en hälso- och sjukvård som ständigt förbättras och utvecklas. Därför är jag glad att vi i Allians för Skåne satsar på innovationer som kommer leda till en ökad tillgänglighet och förbättrad verksamhet, avslutar Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Medlen är avsedda för förbättringsarbete som bidrar till en förbättrad och långsiktigt hållbar tillgänglighet. Verksamheterna vid sjukhusen i egen regi får möjlighet att inkomma med förslag till förbättringsarbete/åtgärder.

Amir Jawad