KRÖNIKA. Ännu en gång har Expressen presenterat en förtroendebarometer från Demoskop, och ännu en gång är det Ebba Busch Thor som man hittar där i toppen. För mig som kristdemokrat är det naturligtvis glädjande att vår partiledare åtnjuter stort förtroende bland väljarna. Dock infinner sig frågan, vad gör det för skillnad för mig som regionpolitiker?

I Sverige har man mätt väljarnas förtroende för partiledarna i mer än 30 år, men till följd av den ökande person- och ledarfixeringen i politiken är det något som vi sett mer av de senaste åren. Som mycket annat inom den politiska diskussionen är detta ett fenomen hämtat från USA. Där har man under mycket lång tid undersökt vilka egenskaper som väljarna söker hos sina politiker.

När partiledarna framträder i media för att förklara komplicerade politiska förslag, förmedlas en bild av deras personliga egenskaper. Förenklat är kompetens för uppgiften och personlig integritet egenskaper som gillas av de flesta, och som återkommer i de flesta studier som viktiga områden.

Det kanske mest klassiska exemplet på hur politiker uppfattas genom media är debatten 26 september 1960 mellan Richard Nixon och John F. Kennedy. De som lyssnade på debatten via radio ansåg att Nixon klarat sig bra, eller till och med vunnit, medan de som sett debatten på teve i allmänhet tyckte att Kennedy gjort ett klart bättre intryck och vunnit debatten. Kennedy var som gjord för teve. Pigg och klädd i en välsittande kostym ingav han förtroende. Nixon däremot hade nyligen legat på sjukhus och gjorde ett blekare intryck. Nixon förlorade slutligen presidentvalet till Kennedy i ett av de jämnaste valen i USA:s historia.    

Ebba Busch Thor har under sina år som partiledare visat sig vara kompetent och uppvisat personlig integritet i svåra politiska avväganden. Inte minst under en tid där flera andra partiledare är, eller har varit, sänken för sina respektive partier. Ebba Busch Thor lyfter Kristdemokraterna och kommer göra att valresultatet 2022 blir bättre än 2018.

Men hur passar jag som regionpolitiker in i det här? Går det ens att bli känd som regionpolitiker och dra röster till sitt parti? Naturligtvis är det en nästintill omöjlig fråga att svara på, men ambitionen måste finnas där. Det finns många regionpolitiker som har både kompetens och personlig integritet, men tyvärr räcker det inte helt fram. För att bli känd och få uppmärksamhet i media måste man våga ta ställning. Men hur många regionpolitiker vågar sticka ut hakan och tycka något kontroversiellt?

Så ja, politiken är en popularitetstävling som pågår varje dag, oavsett vi vill det eller inte. Vi konkurrerar med många andra områden om det mediala utrymmet, och vi måste vara relevanta, intressanta och modiga. Det är vårt eget ansvar att ta detta utrymme, ingen kommer hjälpa oss. Låt oss lära av Ebba Busch Thor, Sveriges populäraste partiledare, som med kompetens och integritet tar medial plats och därmed vinner förtroendebarometern gång efter gång.

Anders Lundström (KD)
regionråd och ordförande i sjukhusstyrelse Helsingborg