MÖTE. På dagens pensionärsråd med regionråd Anna Mannfalk (M) som ordförande, var det intressanta dragningar från skånetrafiken om färdtjänst och serviceresor, det kom många bra frågor och synpunkter från deltagarna på mötet.

Information om och att veta att man får sin färdtjänstresa eller sjukresa är en viktig trygghet för den som är beroende av detta. Kötiderna när man ringer in till beställningscentralen har stadigt minskat under året och överlag är de flesta väldigt nöjda. Man jobbar mycket med samordning av resorna eftersom det är viktigt både ur miljöaspekten men också för att inte slösa resurser.

Det var även en mycket tydlig information om taxor och om det nya biljettsystemet. Det var också en genomgång om hur man ska kunna betala inom det nya systemet eftersom kontanthanteringen kommer att försvinna helt utom på kundcenter och återförsäljare. Detta är även en del av att öka säkerheten kring biljetthantering. Genomgång om hur man tänkt kring resandet och för att köp av biljetter ska förenklas för dig som reser. Även genomgång kring det nya zonsystemet och att man går över från 200 zoner till 3 zoner liten, mellan och stor

För mer information om färdtjänst och serviceresor finns här och för mer information om det nya biljettsystemet här.

Theresa Lindahl