DEBATT. Det nya förslaget till skatteutjämning som Socialdemokraterna lagt kommer att slå mot tillväxt och välfärd i flera av landets regioner och kommuner. Invånarna i regioner med storstäder får betala för statens frånvaro på landsbygden. Självklart måste hela landet ha fungerande ekonomiska förutsättningar, men det kan inte ske genom att skapa motsättningar mellan stad och land.

Det skriver Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm samt Helena Hagberg (L), regionråd i Västmanland med ansvar för primärvård och tandvård på Aktuella frågor (9/10). Regionråden menar på att staten bör ta ansvar för en rättvis välfärd över hela landet. Istället för liggande förslag bör staten stödja kommuner med sämre ekonomiska förutsättningar och minskande befolkning.

Amir Jawad