ÅTERSEENDE. I veckan (9/10) var det återigen dags för den årliga ”seniorträffen” på Region Skåne. 430 tidigare medarbetare i Region Skåne hade fått en inbjudan och det var närmare 100 deltagare på plats denna förmiddag. Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson inledde dagen och hälsade alla välkomna. Han passade även på att berätta om den politiska organisationen, Region Skånes ekonomi och Greater Copenhagen. Det var en gedigen talarlista denna dag och frågorna var många från engagerade seniorer.

Med denna dag var även flera från koncernledningen, så som regiondirektören Alf Jönsson, kommunikationsdirektören Anna Strömblad och chefen för psykiatri och habilitering Katarina Hartman.

Varje år är det olika tema för seniorträffarna och i år var det sjukvård och vad som hänt de senaste året och framförallt vad som är på gång framöver. Alf Jönsson sammanfattade förmiddagen med att AI och digitalisering är inte när och om, utan det är nu och att det integreras allt mer inom samtliga av Region Skånes verksamheter. Ordet tillit kom också upp som ett viktigt ledord i vården och även kollektivtrafiken. Medborgarna måste kunna känna tillit när de eller anhöriga får vård. Man ska även känna en tillit till att tågen går när de ska och att de kommer fram i tid. Det ska vara enkelt att se och genomföra sin resa. Som Anna Strömblad sa; ” nästa steg ska vara känt, det ska vara känslan av att någon bryr sig” och det är något man vill ska eftersträva hela Region Skåne, oavsett verksamhet. Region Skåne ska vara ”en organisation som utgår från empati och som fokuserar på att erbjuda upplevelser i världsklass, vid alla möten i alla verksamheter.”

De tidigare medarbetarna fick även höra mer om primärvården och den förändring som skett. Primärvården har 4200 medarbetare och består av 84 vårdcentraler. I en så stor organisation måste tillgängligheten fungera och där kommer digitaliseringen in som ett viktigt verktyg. Det ska vara lätt att få kontakt och medicinsk bedömning och framförallt rätt vård när man behöver det. Några av de exempel som primärvården nu inför är bland annat; Vårdexpressen, där piloter pågår, digital mottagning som startade startade juni 2019, UM-online (ungdomsmottagning online) där fler orter i Skåne att erbjuda tjänsten under hösten.

När förmiddagen var slut och det bjöds på lunch var det många nöjda seniorer som var mycket stolta över att en gång fått vara medarbetare i Region Skåne och som nu känner fortsatt tillit som medborgare.

Camilla Andersson