KRÖNIKA. Sjukvården måste bli mer förebyggande. Det kan samtliga partier skriva under på. I den bästa av världar är den bästa vården den som aldrig behöver ges.

Flera nationella utredningar bekräftar att Region Skånes metoder och arbetssätt är den inriktning som fler aktörer bör anamma. Det är glädjande. Ännu mer glädjande är det arbetet som vi har påbörjat inom ramen för Framtidens Hälsosystem. Vilket i korthet innebär att vi måste förnya, ställa om och uppnå bättre hälsa samtidigt som vi bli fler.

I den budget som vi antog i juni månad går idag en stor del till vård av personer med kroniska sjukdomar. Om vi kollar på sjukvården i sin helhet är det ungefär 80 procent av de samlade resurserna som går till att behandla kroniska sjukdomar.

Vi vet att många av dessa sjukdomar vet vi går att förebygga tidigare i livet, det förebyggande arbetet måste därför prioriteras. Därför behöver vi flytta fokus från vård till hälsa istället. Målbilden för Region Skånes omställning är därför, bättre hälsa för fler.

För varje ord krävs det handling. Det lever vi i Allians för Skåne upp till och arbetar nu aktivt med att se till att fler skåningar får en bättre hälsa.  På det senaste hälso- och sjukvårdsnämndssammanträdet fattade vi ett gemensamt beslut om att införa riktade hälsosamtal för 40-åringar. I dess inledande fas kommer det att testas på tio vårdcentraler och faller arbetet väl ut, kommer det att utökas successivt.

I Habo och Västerbotten har riktade hälsosamtal gett goda resultat. I den utvärdering som Region Jönköping gjorde 25 år efter att samtalen infördes i Habo i mitten av 1980-talet var dödligheten 43 procent lägre i den grupp som deltog i samtalen jämfört med motsvarande åldersgrupp i övriga Sverige.

Jag vill se samma utveckling i Skåne och är därför starkt övertygad om att hälsosamtalen är ett steg i rätt riktning och ju förebyggande sjukvården kan vara, desto bättre för patienten.

Vi behöver arbeta mindre reaktivt och mer proaktivt för skåningarnas skull.

Gilbert Tribo (L)
regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande