SKÅNEFAKTA. ”30 miljarder kronor mer till den skånska välfärden”, så lyder rubriken på en artikel av oppositionsregionrådet Henrik Fritzon (S) och Annelie Karlsson (S), gruppledare i riksdagen (Kb 8/10).

Av artikeln framgår att de 30 miljarderna avser hela riket. Rubriken har därför ändrats i webbupplagan. Fast: Det är inte 30 miljarder mer, på något sätt. I stället är det så att statsbidragen har knådats och omformats. Gamla bidrag har fått nya namn.

För Region Skånes del innebär detta att tillskottet med regeringens budget blir så där 6 miljoner kronor mer än vad som räknades in i den budget som regionfullmäktige antog redan i juni.

Jonas Duveborn