KULTURLYFT. En av kulturnämndens prioriteringar är att stärka samverkan mellan de skånska kommunerna. För det är genom samverkan som målet att alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att delta i konst- och kulturlivet uppnås. Att Region Skåne och många kommuner står inför stora utmaningar när det gäller såväl demografin som kostnadsökningar är ingen nyhet, men för att möta utmaningarna så kommer det att behövas större och bättre samverkan mellan kommunerna i samverkan med regionen och staten.

– Det är i detta arbete, för kommungemensamma insatser, som kulturnämnden vill vara en bro, säger Magnus Lunderquist, ordförande i kulturnämnden.  

Under sommaren 2019 gick det ut en utlysning av kommunsamverkansmedel från Region Skåne. Syftet med bidraget är att stärka förutsättningarna för att alla invånare i regionen ska få möjlighet att ta del av och delta i det skånska konst- och kulturlivet. Dessutom ska bidraget verka för ett närmare samarbete mellan kommunerna, samt mellan kommunerna, Region Skåne och det professionella kulturlivet. Utlysningen skapade stort engagemang i kommunerna och totalt skickades sexton ansökningar in. I slutändan beviljades nio av dessa ansökningar med bidrag till ett sammanlagt belopp om 1 918 000 kronor. De nio projekt som får bidrag involverar 29 skånska kommuner vilket ger en god geografisk spridning.

Ett av projekten är en förstudie där man kommer titta på hur man kan knyta KKN (kulturella och kreativa näringar) och konst till Skåneleden på landsbygden. Projektet som kommer att drivas i Osby kommun och Östra Göinge kommun syftar också till att sprida exempel på hur små landsortskommuner kan arbeta med att tillgängliggöra och öka intresset för kvalitativ konst och kultur.

– Andelen företag inom kulturella och kreativa näringar växer för varje år. Bara i Skåne finns ungefär 15 000 företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Med andra ord är det en mycket viktig näring och en som bör lyftas mer. I Region Skåne måste vi därför fortsätta vara aktiva och ofta fråga oss själva: Vad kan vi göra för att stimulera utvecklingen i både stora och små kommuner för KKN-företag? Samverkan kommer att vara en av nycklarna till hur framgångsrika vi är i det arbetet, det är jag helt övertygad om, avslutar Magnus Lunderquist.

Läs mer om kommunsamverkansprojektet här: https://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/nyheter1/kultur/2019/region-skane-satsar-19-miljoner-kronor-pa-kommunsamverkansprojekt/?fbclid=IwAR16x0MIKiLkIz2IboKi3b8fjS8NEzyikvwwSjwuhV165oHPh_44_w4zxxo riority

Erik Hedenborg Bonde