FOLKHÄLSA. Hösten 2019 genomför Region Skåne den största folkhälsoundersökningen någonsin. 107 000 personer i åldern 18-84 år kommer bjudas in för att delta. Det innebär att var tionde skåning i åldersgruppen får chansen att berätta om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

– Genom folkhälsoenkäten bidrar vi till arbetet för en bättre hälsa för fler. Vi får vi information om skåningarnas levnadsvanor och livsvillkor som blir en viktig del i vårt arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdomar, till exempel kroniska sjukdomar som orsakar mycket lidande för individen och stora kostnader för samhället, säger Anna Jähnke (M,) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer här.

Magnus Ekblad