PSYKIATRI. Vi är nu mitt uppe i Skåneveckan för psykisk hälsa. I hela Skåne anordnas seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser i syfte att öka kunskapen kring psykisk hälsa. Veckan som firar 10-års jubileum vill också ge hopp och verka för goda samtal kring psykisk hälsa.

Vi vet att den psykiska ohälsan ökat, det ser vi inte minst på köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Skåne. Till exempel har antalet remisser till psykiatrin med frågeställningen ADHD ökat markant under senare år och väntetiderna till utredning har blivit längre. Så vad gör vi i Allians för Skåne åt det? Under de kommande månaderna hoppas vi att flera nya satsningar får effekt i Region Skåne. Exempel är psykiatriambulansen (Prehospital Akut Psykiatri eller PAP) och tillgänglighetssatsningen, där bland annat ett regionalt tillgänglighetsteam inom öppenvården ska bistå ordinarie mottagningar i Skåne med särskilda utredningar utifrån medicinska prioriteringar.

Psykisk ohälsa är ett svårt ämne, det går både brett och djupt i samhället. Därför måste vi jobba på liknande vis, och kombinera långsiktigt arbete med snabba insatser. Skåneveckan för psykisk hälsa, med alla sina programpunkter, uppmärksammar inte bara den problematik som finns utan ger också möjligheter till dialog och utbyte av erfarenheter och goda idéer.

Ett sådant exempel är den medborgardialog som sker via chatt onsdagen den 9:e oktober mellan 17:00 och 20:00. Där alla har möjlighet att chatta med psykiatrins politiker i Region Skåne. Medverkar gör bland andra psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens ordförande Per Einarsson (KD) och förste vice ordförande Charlotte Bossen (C).

Läs mer om chatten, och de andra arrangemangen under Skåneveckan, genom att följa den här länken: https://vard.skane.se/psykiatri-skane/om-oss/psykiatri-skanes-arrangemang-under-skaneveckan-for-psykisk-halsa/#Chatta

Erik Hedenborg Bonde