DEBATT. Anna Mannfalk (M) och Annsofie Thuresson (M) skriver (8/10) på Aktuella frågor om vikten av att prata om och arbeta med psykisk ohälsa.

Vi måste fokusera på tidigt stöd och insatser som minskar lidandet och som på sikt sänker kostnaderna. Det är med andra ord nödvändigt att skapa en struktur där både äldre och unga vuxna kan få tidig och snabb hjälp med psykisk ohälsa. Att låta delar av psykiatrin bli ett vårdval är ett sätt att öka tillgängligheten och se till att fler får hjälp både mitt i livet och i unga år. Detta utreds nu med intentionen att genomföra en vårdvalsreform.

I dag står drygt 400 vuxna i kö till ADHD-utredning i Skåne. 300 av dem har väntat i mer än 90 dagar och det är oacceptabelt. Därför gör vi nu en tillgänglighetssatsning som innebär att psykiatrin kommer att starta kvälls- och helgmottagning.

Detta är ett led i att öka tillgängligheten och att sätta skåningarnas psykiska hälsa i centrum. Men vi måste göra mer. En ung person med psykisk ohälsa riskerar att inte klara sina studier och därmed försämras förutsättningarna för att skaffa ett arbete. Det kan ge både en sämre livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

Theresa Lindahl