KRÖNIKA. ”Framtiden är nu”, så löd temat för den Nationella primärvårdskonferensen 2019 som gick av stapeln i förra veckan i Göteborg. Under två dagar träffas ledande företrädare för svensk primärvård för att diskutera, inspireras och dra lärdomar för hur just den nära vården och primärvården ska utvecklas i sin egen region.

Under konferensen var det extra hedrande att vara primärvårdsnämndens ordförande. Den skånska primärvården har kommit mycket långt. Ett exempel på detta var att det i vår monter visades den nya digitala verktyget Vårdexpressen upp som finns som pilotverksamhet på åtta vårdcentraler.

Verktyget gör det möjligt för patienten att beskriva sina symptom och programmet ställer kvalificerade följdfrågor för att ringa in vad det kan vara för sjukdom. När vårdpersonalen sedan möter patienten har hen redan ett brett underlag och beslutsstöd vilket gör att personalen kan ägna mer tid åt patienten och mindre tid åt administration. Kön var lång till att få testverktyget i de två surfplattorna som fanns i montern.

Även driven personal från Region Skåne och Primärvården Skåne lyftes fram och höll seminarier om både det digitala verktyget och HS-avtalet med de skånska kommunerna.

Tanken är att det digitala verktyget ska breddinföras under nästa år ifall piloterna faller väl ut. Det innebär att det i så fall kommer att finnas på alla skånska vårdcentraler i Region Skånes regi. I kombination med den sedan i somras öppnade digitala mottagningen är Primärvården Skåne på tårna när det gäller ny teknik för att förbättra för både patient och personal.

Det var få politiker på konferensen och det gör mig bara ännu mer övertygad om att vi i Skåne gjort rätt. Genom en egen nämnd och en egen förvaltning sätts fokus på primärvården och dess frågor. Det gör att vi också kan finnas på plats och ta del av andra regioners lärdomar. Det tillsammans med Allians för Skånes primärvårdsmiljard kommer att göra att skåningens nära vård blir ännu närmre.

Skåne tar stafettpinnen för svensk primärvård. Det gör vi genom att satsa på digitala lösningar och arbeta för en nära vård. På vissa håll är vi till och med först i världen. Men Skåne tar stafettpinnen på ytterligare ett sätt. Vi har räckt upp handen och kommer att arrangera den Nationella primärvårdskonferensen 2021. Den ser jag fram emot.

Birte Sandberg (C)
regionråd och primärvårdsnämndens ordförande