DEBATT. De moderata regionråden Carl Johan Sonesson, Anna Jähnke och Carina Zachau frågar i Kvällsposten om Socialdemokraterna i Region Skåne kommer att följa de s-riksdagsledamöter som motionerat om fler filer på E6. Det vore välkommet.

”En del av lösningen handlar om E6. Det behövs helt enkelt mer kapacitet: Sex filer från Trelleborg/Vellinge till åtminstone Helsingborg. Men mycket kan samtidigt åstadkommas med intelligent trafikstyrning med information, variabel hastighet och omkörningsförbud för tung trafik. Ekonomiskt är detta ingen stor satsning alls, för en kostnad långt under de två nya järnvägsspåren mellan Malmö och Lund skulle hela E6 kunna få sex filer. Det är därför ingenting som strider mot ambitionen att flytta mer frakt och persontransporter till järnväg – tvärtom går upprustning av både järnväg och väg hand i hand. ”

Peter J Olsson