UTBILDNING. Skåne har lägre tilldelning av platser inom Yrkeshögskoleutbildning jämfört med Stockholm och Västra Götaland. Skåne hade 3,3 platser per 1000 invånare år 2018 vilket kan jämföras med Stockholm och VGR som samma år hade 3,9 platser per 1000 invånare.

– Detta är inte rimligt med tanke på att Skåne har hög arbetslöshet på samma gång som vi vet att YH-utbildningar leder fram till jobb. Därför satsar Region Skåne nu på att få fler YH-platser till Skåne. För att lyckas behöver vi kroka arm med YH-utbildare, företag och kommuner, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, i samband med att hon och kommunalrådet i Båstad Johan Olsson Swanstein (M) besökte Yrkeshögskolan inom Båstad Akademi.

Yrkeshögskolan inom Akademi Båstad har 220 studenter, varav 82 procent är kvinnor. 91 procent av studenterna får jobb efter utbildningen. Specialistundersköterska med inriktning kvalificerad sjukvård är den största utbildningen med 34 studenter.

Magnus Ekblad