KRÖNIKA. Uppdraget som regionstyrelsens ordförande är som bekant väldigt varierande. Mellan beslut och möten så har just dessa veckor till viss del kretsat runt Öresundsregionen. Bland annat har jag fått möjlighet att berätta om Skåne i allmänhet och Greater Copenhagen i synnerhet för kronprinsessan Victoria och kronprins Fredrik av Danmark, när kronprinsessparet besökte Köpenhamn härom veckan.

Sverige och Danmark må vara två olika nationalstater, men jag anser att det är viktigt att samarbeta i funktionella regioner som går på tvärs över olika nationsgränser, vilket också Öresundsregionen är ett bra exempel på.

Och Öresundsregionen fortsätter att växa, vilket blev tydligt förra veckan när jag tjänstgjorde som ordförande under styrelsemötet för Greater Copenhagen som hölls på rådhuset i Köpenhamn. Där tog vi bland annat beslut om att styrelsen i sin helhet ställer sig positiv när och om en ansökan från Blekinge om medlemskap inkommer. Styrelsen fick också en lägesrapport kring arbetet med arbetsmarknadschartern och vi talade om den framtida finansieringen av Øresunddirekt

Även samarbetet om nödvändiga järnvägs- och vägbyggen fortsätter och vi bygger nu på det med frågorna om den gemensamma arbetsmarknaden och en mer hållbar ekonomi.

Greater Copenhagen är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan 85 kommuner i Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark.  Under året som har gått har partnerskapet målmedvetet arbetat med att stärka tre viktiga områden för att främja tillväxt och utveckling i regionen. Därmed kan vi som medlem i Greater Copenhagen se oss som en viktig metropolregion i tillväxt.

Den gränsöverskridande regionens gemensamma infrastruktur är en viktig fråga såväl i som utanför Sverige, vilket klargjordes även när vi tidigare i veckan träffade statssekreteraren för infrastruktur, Mattias Landgren, som kom ner till Malmö, för att bland annat tala om vikten av att det just byggs fler fasta förbindelser över Öresund. Med på mötet var även regionstyrelsens vice ordförande Henrik Fritzon (S), samt regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke (M) och Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör.

Jag är sammanfattningsvis mycket stolt över att vara en del av Malmö, Skåne, Öresund och Greater Copenhagen och att få se alla gemensamma satsningar som görs för att vi ska få ännu större muskler som region. Därför hoppas jag även på att frågan om ett nytt ”Brolopp” kan aktualiseras nästa år när Öresundsbron fyller 20 år. Då lovar jag att vara med och springa!

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd och regionstyrelsens ordförande