TILLVÄXT. Två av fem butiker har utsatts för brott eller hot under senaste kvartalet, enligt uppgifter från Svensk Handel. Visserligen är det en minskning med sex procentenheter på ett år, men oprovocerade och stöldrelaterade hot- och våldssituationer ökar kraftigt just nu, enligt Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, som uttalar sig i Dagens industri (23/9). Enligt mätningar från branschen har handeln ökat sina säkerhetsinvesteringar de senaste två åren från 11 miljarder kronor till 13 miljarder.

– Detta får stora konsekvenser. För företagare, anställda och kunder som drabbas, för de områden där butiker slår igen och nya inte etableras. Detta innebär stora kostnader för samhället och riskerar hämma den regionala utvecklingen. Vi behöver ta tag i detta och det är bland annat därför som Allians för Skåne har påbörjat de trygghetssamtal som samtliga partier i Region Skåne bjudits in till, kommenterar Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Magnus Ekblad