DIGITAL VÅRD. Förra veckan (25/9) presenterades en forskningsstudie som studerat 17 300 digitala vårdkontakter. Resultaten visar att det främst är yngre användare och att de flesta är nöjda med sin vårdkontakt.

Studien visar att yngre användare i åldern 0 – 30 år sammanlagt står för cirka 70 procent av kontakterna. Av de som använder tjänsten är 60 procent kvinnor. Bland cirka 1 400 diagnoser som personerna i studien sökt hjälp för dominerar luftvägsinfektioner, hudutslag och hosta.

Endast 1,5 procent av de digitala vårdmötena med läkare har föregåtts av kontakt med telefonrådgivning via 1177 Vårdguiden. 1 procent har haft ett efterföljande besök på akutmottagning inom ett dygn och 3,6 procent ett fysiskt besök på vårdcentral inom en vecka.

SKL har initierat studien då det finns ett behov av mer kunskap om digitala vårdtjänster och hur de används.

SKL:s Sjukvårdsdelegation, där bland annat regionrådet Gilbert Tribo (L) ingår, beslutade förra veckan att inleda ett bredare arbete kopplat till utvecklingen av digitala vårdtjänster. En del i det arbetet handlar om att få till stånd bättre uppföljningar och vetenskapliga utvärderingar av digitala vårdtjänster och deras effekt på hälso- och sjukvårdssystemet.

Klicka här för att läsa mer om studien.

Amir Jawad