EKONOMI. I tisdags (1/10) hanterades Region Skånes delårsrapport för januari-augusti 2019 av regionstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomin ser klart mycket starkare ut nu än vad den har gjort tidigare i år, vilket Allians för Skåne har rapporterat om tidigare (13/9). För helåret handlar det om en helårsprognos på 850 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 416 miljoner kronor jämfört med majprognosen. Förutsättningarna för att nå det budgeterade överskottet på 1 miljard kronor för helåret är därmed tämligen goda. Inte minst beroende på att kostnadsutvecklingen har sjunkit ned till 4,9 procent från tidigare 6,1 procent. Att överskottsmålet verkligen nås är nödvändigt för att regionen ska klara av att säkra sin framtida verksamhet med alla stora investeringar i sjukhusbyggnader.

Verksamheten visar för sin del goda resultat i stort sett i alla delar, utom i fråga om tillgängligheten till hälso- och sjukvård. Här är utmaningarna fortsatt stora, vårdköerna växer trots att antalet anställda ökar konstant (+854 jämfört med samma period förra året) och sjukskrivningstalen sjunker. För att vända utvecklingen krävs ökad tydlighet i styrningen, vilket Alliansen framhöll i en debattartikel i Kvällsposten förra veckan (24/9). Det handlar om fortsatt fokus på primärvården, satsningar på personal och bekämpande av vårdköer med alla till buds stående medel. Till exempel handlar det om att införa fler vårdval, som har visat sig vara synnerligen effektiva i fråga om att kapa köer.

Delårsrapporten kommer upp på regionstyrelsens sammanträde nästa vecka (10/10) och därefter på regionfullmäktige (22/10).

Jonas Duveborn