KRÖNIKA. Många människor känner med all rätt stor oro över klimatproblemen. Klimatfrågan kräver åtgärder här och nu. Men alltför ofta handlar debatten om plakatpolitik som premier till elcyklar. Det är min bestämda uppfattning att det är genom ny teknik, inte symbolfrågor eller förbud, som Sverige kan ta itu med klimatproblemen. Och om de klimatmål som är uppsatta ska vara möjliga att nå, måste transportsektorn förändras.

Här tar nu Region Skåne krafttag för att vara en aktiv del i omställningen.

Transporterna står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Det är alldeles uppenbart att vi har mycket att vinna på att ställa om just den här sektorn. För att inte straffa enskilda personer eller skuldbelägga landsbygden för miljöutsläppen finns det en poäng att börja i en större och mer strukturell omfattning. Sverige kan kapa 10 procentenheter av koldioxidutsläppen bara genom att elektrifiera den tyngre trafiken.

Region Skåne har länge varit en pådrivande faktor vad gäller just detta. Vi ser det i Landskrona där samtliga stadsbussar drivs genom el. Även i Malmö och Helsingborg har arbetet påbörjats med att elektrifiera stadsbussarna och målsättningen i Lund är att snarast påbörja elektrifiering av busstrafiken. Utanför Lund driver Innovation Skåne nu ett projekt, Elväg Syd, där vi fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram framtidens elektrifierade vägar. Med skenor i marken ska vi nu testa att ladda tyngre elektrifierade fordon, som våra stadsbussar, när de är i trafik.

Detta är naturligtvis fantastiskt. Men regionala och lokala aktörer kan inte ensamma stå för hela miljöomställningen. För det krävs internationellt samarbete.

Internationellt är Region Skåne med i två viktiga nätverk som driver infrastrukturfrågor: STRING-nätverket och Greater Copenhagen. Jag har den stora förmånen att få vara del av den förra. STRING-nätverket syftar till att bilda en megaregion från Hamburg hela vägen upp till Oslo. Ambitionen är att bilda en grön transportkorridor som sträcker sig genom geografin.

Att Region Skåne inspirerar i dessa sammanhang är tydligt. I förra veckan var jag exempelvis inbjuden som talare på Oslo Innovation Week för att berätta om hur vi i Region Skåne genom teknikinnovation och internationellt samarbete arbetar för att skapa en grön transportsektor.

Att vi behöver arbeta aktivt med frågan är alldeles tydligt.

I Paris 2015 enades världens länder om att gemensamt föra en politik som begränsar den globala uppvärmningen till under 2 grader och allra helst under 1,5 grader. För att nå dit krävs en politik som både gör skillnad här och nu och ser till att steget från innovation till praktisk tillämpning går snabbare.

Det är min roll som politiker att vara en drivande part i detta.

Jag är därför både stolt och glad över att verka i en region där politiska insatser gör det möjligt att vara del av den gröna omställningen – oavsett om man bor i storstaden eller på landsbygden. Vi har gjort en hel del redan men mycket återstår. Jag ser fram emot att framöver driva frågan vidare tillsammans med mina kollegor och regionens duktiga medarbetare!

Louise Eklund (L)
regionråd, ordförande i Innovation Skåne och 1:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.